background
Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy prawnej  kierując się zasadami etyki zawodowej i dobrem klienta. Z uwagi na fakt, iż osoby współpracujące z   Kancelarią posiadają bogate doświadczenia w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o odszkodowania powypadkowe. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną osób poszkodowanych zarówno w ramach wstępnego postępowania likwidacyjnego prowadzonego przed Zakładami Ubezpieczeń, jak i później  na etapie postępowania sądowego. W przypadku trudnej sytuacji materialnej osób poszkodowanych istnieje możliwość elastycznego ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną. Kancelaria  występuje również w imieniu klientów o uzyskanie zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych.


Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z następujących dziedzin prawa:
 • Odszkodowania powypadkowe
 • Prawo ubezpieczeń
 • Prowadzenie spraw cywilnych, w tym również spraw rozwodowych
 • Windykacja należności
 • Ubezpieczenia społeczne (renty, renty rodzinne, emerytury, odwołania od orzeczeń Komisji Lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 • Pomoc prawna pracownikom z zakresu prawa pracy
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym i administracyjnym i w sprawach o wykroczenia
 • Przygotowywanie odwołań w prawie administracyjnym
 • Przygotowywanie opinii prawnych na zlecony temat
 • Pozyskiwanie zezwoleń i koncesji na wykonywanie szczególnych rodzajów działalności
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo budowlane
 • Udział w negocjacjach
 • Prawo rodzinne

Nabywanie nieruchomości, w tym obsługa prawna procesu uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
Audyt prawny nabywanych nieruchomości

« powrót

Barbara Michalska Kancelaria Radcy Prawnego

C.H. Wzorcownia, ul. Kościuszki 16B/3, 87-800 Włocławek, tel. 603 17 17 23, e-mail: kontakt@kancelariamichalska.pl
Powered by 27 Project