background

Oferta dla firm i instytucji

Oferujemy kompleksową obsługę prawną firm i instytucji. Oferujemy zarówno stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jak i pomoc w poszczególnych sprawach wynikłych w toku prowadzonej działalności gospodarczej.
Zasada elastyczności, którą stosujemy pozwala nam zaoferować firmom rzeczywiście kompleksową i efektywną obsługę prawną.

{ więcje informacji }
Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy prawnej  kierując się zasadami etyki zawodowej i dobrem klienta. Z uwagi na fakt, iż osoby współpracujące z   Kancelarią posiadają bogate doświadczenia w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o odszkodowania powypadkowe. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną osób poszkodowanych zarówno w ramach wstępnego postępowania likwidacyjnego prowadzonego przed Zakładami Ubezpieczeń, jak i później  na etapie postępowania sądowego. W przypadku trudnej sytuacji materialnej osób poszkodowanych istnieje możliwość elastycznego ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną. Kancelaria  występuje również w imieniu klientów o uzyskanie zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych.

{ więcje informacji }

Barbara Michalska Kancelaria Radcy Prawnego

C.H. Wzorcownia, ul. Kościuszki 16B/3, 87-800 Włocławek, tel. 603 17 17 23, e-mail: kontakt@kancelariamichalska.pl
Powered by 27 Project