background
Wynagrodzenie
Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest każdorazowo ustalana w porozumieniu z Klientem. Kancelaria oferuje atrakcyjne stawki wynagrodzenia za świadczone usługi pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania danej sprawy.
Podmiotom gospodarczym  oferujemy stałą obsługę prawną w ramach ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego.
Podmiotom gospodarczym, które mają problem z wyegzekwowaniem należności wynikających z nie zapłaconych faktur, dotyczących ich działalności gospodarczej, oferujemy możliwość prowadzenia sprawy przed sądem,  łącznie z uzyskaniem  klauzuli wykonalności oraz przeprowadzeniem postępowania egzekucyjnego, przy minimalizacji ponoszonych kosztów, albowiem w pewnych sytuacjach wynagrodzenie obejmuje jedynie koszty zastępstwa procesowego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które są zasądzane w wyroku i podlegają egzekucji od dłużnika.   

« powrót

Barbara Michalska Kancelaria Radcy Prawnego

C.H. Wzorcownia, ul. Kościuszki 16B/3, 87-800 Włocławek, tel. 603 17 17 23, e-mail: kontakt@kancelariamichalska.pl
Powered by 27 Project